Münsterstraat 6 • 7575 ED Oldenzaal +31 541 570470

Metaalbewerking

Verbeek Fluid Support: een andere visie op vloeistof
Met Verbeek Fluid Support wordt het inzetten van smeermiddelen en koelvloeistoffen gezien in combinatie met andere procesfactoren en deze worden individueel geoptimaliseerd. Smeermiddelen en koelvloeistoffen worden niet langer meer alleen als bedrijfshulpstof gezien. Tot 20% van de productiekosten hangt samen met de inzet van smeermiddelen en koelvloeistoffen. Door efficiënt management van de inzet van smeermiddelen en koelvloeistoffen kunnen deze totale kosten worden gereduceerd tussen de 10% en 30%.

Wat houdt Verbeek Fluid Support in?
Verbeek Fluid Support is de beste, praktijkgeteste, methode om alle invloedrijke elementen rondom de inzet van vloeistoffen in zijn geheel en stapsgewijs te optimaliseren. De zwaartepunten zijn het management en optimaliseren van processen. Dit geldt voor het productieproces, de overige machines en apparatuur waarvoor vloeistof wordt gebruikt en de inzet van smeermiddelen en koelvloeistoffen. Het doel is kostenvermindering en meer proceszekerheid – bij een hogere kwaliteit.
In de visie van Verbeek Fluid Solutions BV zijn de smeermiddelen en koelvloeistoffen als het ware het bloed wat door de aderen van het productieproces stroomt. De resultaten van de analyse hiervan zijn kenmerkend voor de kwaliteit van de uitvoering van de processen die hiermee in verband staan. Daarom wordt als eerste het productieproces, de overige machines en de smeermiddelen en koelvloeistoffen die worden ingezet, in zijn volledigheid geanalyseerd. Dit tezamen met de wensen van de klant en het beoogde doel. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt specifiek voor de situatie van de klant.

Welke producten en diensten zijn onderdeel van Verbeek Fluid Support?

CONTROLEREN

Maandelijks:
U ontvangt binnen 5 werkdagen een analyserapport, met een daarbij behorend kwaliteitsoordeel en advisering.

 • Mengverhouding, brix
 • Ph-waarde
 • Temperatuur
 • Geleiding
 • Bacteriën
 • Gisten
 • Schimmels
 • Hd, Ni, Cu, Co

Tweewekelijks:
U ontvangt binnen 5 werkdagen een analyserapport, met een daarbij behorend kwaliteitsoordeel en advisering.

 • Mengverhouding, brix
 • Ph-waarde
 • Temperatuur
 • Geleiding
 • Bacteriën
 • Gisten
 • Schimmels
 • Hd, Ni, Cu, Co

REINIGEN
Het reinigen van uw machines
De werkzaamheden die voor u als klant belangrijk zijn om te weten voorafgaande aan/tijdens de reiniging van een machine zijn als volgt:

 • Toevoegen van systeemreiniger > alle leidingen openen en laten rondpompen; alle pompen minimaal 8 uur laten draaien
 • De machines zoveel mogelijk spanenvrij opleveren en rondom vrij maken
 • 1 man hulp van uw kant om ons te assisteren met demontage van pompen/leidingen/plaatwerk / afdichtingskappen leibanen/spindel tijdens de reiniging en montage van deze na de reiniging
 • Watergevoelige delen dienen door u zorgvuldig te worden afgeplakt/afgeschermd om mogelijke schade te voorkomen

De werkzaamheden die door ons uitgevoerd zullen/kunnen worden:

 • Leegpompen van de reservoirs
 • Reiniging van de bovenkant en binnenkant van de machine/reservoir/spanentransporteur etc.
 • Leegzuigen en spoelen van de terugvoer -en leibaangoten achterin de machine
 • Reiniging van de buitenkant van de machine
 • Het schoonspuiten van de vloer onder en rondom de machine
 • Het vullen van de reservoirs, op de juiste mengverhouding
 • Het aftappen van de leidingen
 • Het afvoeren van de oude boor- en snijolie

RECYCLING
Het recyclen van gebruikte koelsmeermiddelen, vermindering van de afvoer.

 • Van te voren wordt de kwaliteit gemeten, deze moet goed zijn.
 • De vloeistof gaat door een seperator en wordt opgevangen in schone containers.
 • Reiniging van de machine/reservoir etc.
 • De vloeistof in de containers terugdoen in de reservoirs.
 • Dit bovenstaande is ook zeer goed te doen met slijp- of snijolie.

AFVOEREN
Wij bieden u de service om uw afvoer door ons in gang te laten zetten.
Het afvoeren van: (conform milieu-wetgeving)

 • Oude boor- en snijolie
 • Olie
 • Oplosmiddelen
 • Filtermatten
 • Oliehoudend garageafval
 • Oud ijzer
 • Overig bedrijfsafval

LEVERING
Randapparatuur:
Het leveren van randapparatuur, voor verlenging van de standtijd van de emulsie

 • Mengapparaten
 • Refractometer
 • Olie skimmers
 • Olie afscheiders
 • Seperatoren
 • Elektrostatische filters
 • Smeersystemen
 • Bandfilters
 • Spanenzuigers
 • Enkel of dubbelwandige containers

Koel- en smeermiddelen:

 • Levering van al uw koel- en smeermiddelen, één leverancier voor alles
 • Levering van uw (huidige) koelsmeermiddelen
 • Levering van uw (huidige) andere smeermiddelen
 • Optimalisering, vermindering van het aantal producten
 • Kosten- en procesverbeteringen doorvoeren

Wilt u meer informatie? U kunt ons altijd bereiken op +31 (0)541 – 57 04 70 of middels het contactformulier.

terug naar overzicht

Back to top