Münsterstraat 6 • 7575 ED Oldenzaal +31 541 570470

Industrie

Verbeek Fluid Support: een andere visie op vloeistof

 • Gemak
 • Kostenbesparing en lage voorraden
 • Schone werkomgeving

Onze visie:
Wij zien dat de grote olieconcerns zich steeds meer richten op het uit de grond halen van het product en doorontwikkelen naar eindproducten die aansluiten bij de behoeften in de markt en/of technische en ecologische ontwikkelingen. Daarbij onttrekken ze zich bewust of onbewust steeds meer van de distributie naar de eindverbruiker. De rol van de distributeur wordt hierin steeds belangrijker en ook de klantengroep die door de distributeur kan worden bediend wordt groter. De eindverbruiker merkt nu dat het niet zo vanzelfsprekend is, dat de vloeistof altijd op het juiste moment in de gevraagde hoeveelheid en verpakking op de juiste plaats staat. En daar zijn wij als distributeur nu juist zo goed in. Wij zijn minimaal in staat om de bestaande verwachting te overtreffen met een hogere servicegraad dan de eindverbruiker gewend was. Dit gecombineerd met een goede bereikbaarheid en expertise biedt ons de mogelijkheid om voor de eindverbruiker een totaal nieuwe ervaring te creëren.

Het bovenstaande is voor ons de norm. Met Fluid Support gaan we nog een stap verder.

Wat houdt Fluid Support in:
Fluid Support is modulair opgebouwd en kan worden worden aangepast naar de wens van de klant. De volgende serviceitems kunnen onderdeel uitmaken van Fluid Support:

 • Aanhouden van voorraad en op afroep leveren.
 • Controle van de voorraden bij de klant en bij een vooraf afgesproken minimum nieuw product leveren. Indien nodig hiervoor een order aanvragen.
 • Oude vloeistof afvoeren.
 • Vloeistof inpompen.
 • Oude verpakkingen afvoeren.
 • Reinigen van machines.
 • Inventariseren van het machinepark en maken van een smeerschema.
 • Leveren van vloeistofmanagementsystemen.
 • Reviseren van vloeistofmanagementsystemen.
 • Advies over inrichting vloeistofmanagementsysteem.

Bedrijfsinventarisatie:
Voor wij tot advisering overgaan wordt eerst de huidige situatie in beeld gebracht door middel van een bedrijfsinventarisatie. Hierin worden de volgende zaken meegenomen:

 • Situatiebeschrijving
 • Welke middelen worden op dit moment voor welke toepassing gebruikt?
 • Wat zijn de specifieke wensen van de klant?
 • Wat zijn de wensen op de werkvloer?
 • Aan welke eisen en specificaties moeten de te gebruiken middelen voldoen?

Doel:
Om een advies uit te brengen is het belangrijk om het uiteindelijke doel gezamenlijk met de klant te bepalen.

Advies:
Op basis van de bedrijfsinventarisatie en het vastgestelde doel brengen wij een advies uit waarbij met alle mogelijke factoren rekening is gehouden, welke volledig aansluit bij de wensen en behoeften van de klant en welke wij ook volledig waar kunnen maken.

terug naar overzicht

Back to top